Samenleving en scheiden

hypotheek en einde samenwonen

Wat kan Geld en Scheiden betekenen voor samenwoners die uit elkaar gaan?

De ervaring leert dat juist de geroep samenwoners denkt zelf de zaken te kunnen regelen bij scheiding. Het is ook hier altijd maar de vraag of het lukt om op een goede en eerlijke manier afspraken te maken over het huis, de verdeling van de bezittingen, het ouderschapsplan, de kinderalimentatie, partnerpensioen, etc.

Heeft u samen goed zicht op de belangrijke onderwerpen? De wet? De alimentatienormen? En fiscale consequenties? Of toch niet op alles? Neem dan contact op.

Juist ook voor samenwoners heeft het advies van de financieel echtscheidingsadviseur van Geld en Scheiden toegevoegde waarde.


Ook als u ongehuwd met elkaar samenwoont - met of zonder samenlevingscontract - en uit elkaar gaat, moeten veel zaken geregeld worden. Denk aan de verdeling van het gezamenlijk vermogen, zoals bijvoorbeeld het huis en de inboedel. Vaak is dit door u in het samenlevingscontract opgenomen als ‘eenvoudige gemeenschap’. De rest is dan prive-vermogen.

Ook voor samenwoners kan een ouderschapsplan verplicht zijn

Denk ook aan de verdeling van de zorg over en kosten van de kinderen. Is het gezamenlijk gezag geregeld? Is de omgang geregeld na scheiding? Zijn de kostenverdelingen in kaart gebracht en vastgelegd.

Wat kan de financieel echtscheidingsadviseur van Geld en Scheiden hierin voor u betekenen?

Onze dienstverlening bij samenwoners en scheiden is hetzelfde als bij gehuwden die uit elkaar gaan. De financieel echtscheidingsadviseur van Geld en Scheiden start bij uw wensen en belangen. Op basis van uw financiële zaken worden berekeningen gemaakt, bijvoorbeeld van kinderalimentatie, partneralimentatie en de haalbaarheid van eventuele woonwensen.

U krijgt antwoord op vragen als: Kan ik in het huis blijven wonen en wat hou ik maandelijks over?

Het advies over geldzaken en scheiden wordt met u besproken en de afspraken worden vastgelegd in een convenant en eventueel een ouderschapsplan . Juist bij samenwoners is het van belang de afspraken goed op papier te zetten, om verwarring of onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen. Afwikkeling via de rechter is niet nodig, maar kan bij kinderalimentatie raadzaam zijn.

Adviesgesprek aanvragen >>>.

Voor samenwoners is wettelijk gezien minder geregeld dan voor gehuwden die uit elkaar gaan. Juist daarom is het van belang om zaken goed te regelen.

Toegevoegde waarde echtscheidingsadviseur Geld en Scheiden

De toegevoegde waarde van de register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) en erkend hypothecair planner (NVHP) van Geld en Scheiden is de altijd actuele deskundigheid en professionaliteit, kennis en ervaring. Vanuit de financiële en juridische deskundigheid zoekt Geld en Scheiden naar oplossingen voor de financiële ontvlechting van het huwelijk.

Geld en Scheiden legt voor u de financiële en juridische puzzel bij scheiden.