Alimentatieverzekering: de oplossing voor veiligstellen van alimentatie

Overlijdt de alimentatieplichtige, dan stopt de betaling van de alimentatie direct. U stelt uw alimentatie-inkomsten veilig door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Komt uw ex-partner binnen de afgesproken periode te overlijden, dan keert de verzekering uit. U ontvangt dan een bedrag ineens of een maandelijkse uitkering ter vervanging van de alimentatie.

U heeft geen zekerheid dat u de alimentatie daadwerkelijk gaat ontvangen.

Bij overlijden van uw ex-partner stopt de alimentatieplicht direct. Andere ingrijpende gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, ontslag, faillissement of hertrouwen kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Daarnaast loopt u het risico van wanbetaling.

Ook kan de alimentatieplichtige de alimentatie veilig stellen voor dergelijke situaties, zodat de ex-partner en eventuele kinderen toch voorzien blijven van een goede financiële voorziening.

Wilt u meer informatie over het verzekeren van alimentatie? Contact >>>

U stelt uw alimentatie-inkomsten veilig door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Komt uw ex-partner binnen de afgesproken periode te overlijden, dan keert de verzekering uit. U ontvangt dan een bedrag ineens of een maandelijkse uitkering (erfrente verzekering).

Deze overlijdensrisicoverzekering kunt u gelijkblijvend of lineair dalend het goedkoopste afsluiten.

Vraag gerust hier een premievergelijk

Alimentatieverzekering

Denk hierbij aan een combinatie van een overlijdensrisicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo zijn uw inkomsten beschermd bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van uw ex-partner. Als alimentatieplichtige kunt u deze voorziening ook zelf treffen.

Afkopen partneralimentatie

Uw ex betaalt u een bedrag ineens, waarmee hij of zij, zijn of haar alimentatieverplichting afkoopt. Het risico van overlijden, wanbetaling of alimentatieherziening wordt zo uitgesloten. Kinderalimentatie kunt u niet afkopen.

Dit bedrag kan bijvoorbeeld als koopsom bij een verzekeraar gestort worden voor de aankoop van een lijfrente of rechtstreeks op uw spaarrekeing. Deze keert dan periodiek een bedrag uit. Alleen partneralimentatie is afkoopbaar, kinderalimentatie niet.

Alimentatieverzekering: de oplossing voor het veiligstellen en verzekeren van de alimentatie.

Afsluiten alimentatieverzekering raadzaam?

Gaat u scheiden? Zijn er kinderen in het spel? Dan is het raadzaam de financiële risico’s rond de alimentatieregeling tijdens de echtscheidingsprocedure af te dekken met een alimentatieverzekering. Met de alimentatie verzekering kunt u de alimentatiebetaling voor de gehele alimentatieperiode veiligstellen. De premie is bovendien meestal laag.

Vraag Geld en Scheiden naar de diverse mogelijkheden. Contact >>>