Wat is indexatie alimentatie?

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Deze bepaling is vastgelegd in art 1.402a van het Burgerlijk Wetboek.

Indexcijfer alimentatie


De minister stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Deze indexatie geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.
Het indexcijfer van alimentatie voor 2013 is 1,7%.

Vaststelling indexeringspercentage alimentatie

Voor de vaststelling van het indeaxtiepercentage kijkt men naar het loonindexcijfer. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Dit wordt elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Alimentatiebedrag berekenen

Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen.