Alles over kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan en gaan scheiden, moeten ze voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie. Dit is een wettelijk plicht.

Hoogte kinderalimentatie kan in overleg.

Kinderalimentatie laten berekenen? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.


Ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt uiteindelijk het bedrag. Is het bedrag te laag, dan stelt de rechter een ander bedrag vast. Als de ouders geen afspraken kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Geld en Scheiden kan u helpen met het efficiënt en eerlijk opmaken van een berekening kinderalimentatie.

Kinderalimentatie maximaal tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. Stel een kind gaat volledig werken op 20 jaar of trouwt, dan kan de bijdrage van de ouder komen te vervallen.

Lees ook: Nieuwe rekenregels vereenvoudiging bepaling kinderalimentatie

Betalingsachterstand kinderalimentatie

Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO helpt bij het incasseren van nog niet betaalde of achterstallige alimentatie.De verzorgende ouder kan online een aanvraag voor inning van alimentatie invullen. Het LBIO kan allen helpen als de ouder voldoet aan de voorwaarden van het LBIO.

Belangrijk is dat de alimentatieplicht is vastgelegd in een akte of door de rechter is bepaald. Pas dan kan het LBIO direct handelen. Geld en Scheiden raad u dan ook aan hier goed naar te laten kijken.

Wanneer kan het LBIO helpen?


Het LBIO int alimentatie als de betalingsplichtige in gebreke blijft. Dat kan het LBIO alleen doen als:
de bijdrage door de rechter is vastgesteld
er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig)
de betalingsachterstand minimaal 10,- is
voor een achterstand die op het moment van het verzoek door de alimentatiegerechtigde niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd)
als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken

Jaarlijkse wijziging hoogte kinderalimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen (CBS). Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de minister het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het daarop volgende jaar moeten worden aangepast.

Kinderalimentatie laten berekenen? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.