Alles over partneralimentatie

Als u gaat scheiden of bent gescheiden en een van de ex-partners heeft niet genoeg inkomsten om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan heeft de andere ex-partner de plicht om bij te dragen in de kosten voor levensonderhoud. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Advies nodig? Neem contact op.

Wat is de hoogte partneralimentatie?

Partneralimentatie laten berekenen? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.

Bij scheiden kunnen partijen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Geld en Scheiden kan hiervoor professionele berekeningen opstellen die door de rechtbank ook gebruikt worden. U weet dan dus precies wat redelijk is en wat u moet gaan betalen of zult gaan ontvangen aan alimentatie.

Komt u er samen en met Geld en Scheiden niet uit, dan kan altijd verzocht worden om de rechter een bedrag vast te laten stellen. Dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee.

Hoe lang betaalt u partneralimentatie?

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen voor de duur van de partneralimentatie. De betalingsverplichting stopt dan na de door de ex-partners afgesproken termijn of na afloop van de door de rechter vastgestelde periode.

Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn afgerond, gelden wettelijke termijnen:
maximaal 12 jaar alimentatie voor een huwelijk met kinderen;
maximaal 12 jaar alimentatie voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd;
maximaal de duur van het huwelijk bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Alleen in uitzonderlijke situaties kan dan verlenging worden aangevraagd.

Geld en Scheiden kan u adviseren en begeleiden bij deze bijzondere situaties.

Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie

VVD, PvdA en D66 hebben een wetsvoorstel ingediend om de duur van de partneralimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Het voorstel is opgenomen in de Initiatiefnota Partneralimentatie.
Het voorstel beperking alimentatieduur is slecht voorgenomen beleid dus nog geen wet.

Partneralimentatie en hertrouwen

Gaat de ontvanger van de alimentatie trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan vervalt de alimentatieplicht volgens de wet.

Betalingsachterstand alimentatie

Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt, kan de andere ex-partner terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO helpt bij het incasseren van nog niet betaalde of achterstallige alimentatie. De aanvrager kan online een aanvraag voor inning van alimentatie invullen. Het LBIO kan alleen helpen als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van het LBIO.

Belangrijk is dat de alimentatieplicht is vastgelegd in een akte of door de rechter is bepaald. Pas dan kan het LBIO direct handelen. Geld en Scheiden raad u dan ook aan hier goed naar te laten kijken.

Wanneer kan het LBIO helpen?


Het LBIO int alimentatie als de betalingsplichtige in gebreke blijft. Dat kan het LBIO alleen doen als:
de bijdrage door de rechter is vastgesteld
er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig)
de betalingsachterstand minimaal 10,- is
voor een achterstand die op het moment van het verzoek door de alimentatiegerechtigde niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd)
als de betalingsplichtige op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken

Jaarlijkse wijziging hoogte alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen (CBS). Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de minister het percentage vast waarmee de bedragen voor alimentatie op 1 januari van het daarop volgende jaar moeten worden aangepast.

Partneralimentatie laten berekenen? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.