Zorgkorting voor alimentatieplichtige ouder

De mogelijkheid om een zorgkorting toe te passen bij kinderalimentatie is nieuw. Deze zorgkorting geeft recht op vermindering van de kinderalimentatie naarmate de minst verzorgende ouder meer voor de kinderen zorgt.

De alimentatieplichtige ouder met een omgangsregeling kan dus in aanmerking komen voor de zorgkorting. De zorgkorting is 15, 25 of 35 procent als de kinderen 1, 2 of 3 dagen per week bij de minst verzorgende ouder verblijven. Ouders zijn vrij hierover een ander percentage af te spreken.

Voor 1 april mocht de alimentatieplichtige ouder rekening houden met een vast bedrag, namelijk 5 euro per dag per kind voor verblijfskosten en 12,5 cent per kilometer voor reiskosten.

Een rekenvoorbeeld van de zorgkorting:

Stel de behoefte aan kinderalimentatie voor 2 kinderen is berekend op 675 euro per maand en er is voldoende draagkracht. Bij 2 dagen per week bedraagt de zorgkorting dan 169 euro (25 procent van 675 euro). De alimentatie voor de kinderen bedraagt dan 506 euro (675 euro 169 euro).

Herberekening kinderalimentatie laten doen bij veranderingen

De nieuwe richtlijn voor het berekenen van de kinderalimentatie geldt alleen voor alimentatie die na 1 april 2013 wordt vastgesteld. Voor mensen die nu kinderalimentatie ontvangen of betalen verandert er dus niets.

Als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode gebruikt.

Geld en Scheiden raadt alimentatieplichtige ouders dan ook aan om bij een verandering in de situatie een herberekening te laten doen. Neem contact met ons op om uw kinderalimentatie te laten herzien.