Scheiden en de eigen woning

Erkend Hypothecair Planner

Steeds vaker worden wij gevraagd mee te kijken naar de effecten van scheiding op de hypotheek. Hoe moet ik gaan aflossen? Wat worden mijn maandlasten? Kan ik de hypotheek op mijn naam krijgen? Wil de bank wel meewerken?

Het bekijken en bepalen van de effecten zijn dé specialisatie bij Geld en Scheiden. Als Erkend Hypothecair Planner en Register Financieel Echtscheidingsadviseur is de echtscheidingsadviseur van Geld en Scheiden optimaal in staat u hierover te adviseren en informeren in heldere taal en concrete getallen.

Vraag advies aan Geld en Scheiden .

Ook heeft Geld en Scheiden veel ervaring met het begeleiden van de processen richting de bank of geldverstrekker. Er zijn absoluut mogelijkheden. De weg er naartoe is er wel een die een specialist moet begeleiden. Vraag gerust mijn hulp.

Huis bij scheiding vaak bron van onrust

Als door een scheiding het huis moet worden verkocht, dan zal de huidige woningmarkt een bron van onrust voor velen zijn. Want wat zijn de gevolgen en mogelijkheden als het huis erg lang te koop blijft staan? Of is er wellicht toch nog een wens om in het huis te blijven wonen maar wil de bank niet meewerken? Of krijgt uw adviseur het niet voor elkaar? Geld en Scheiden maakt deze zaken eenvoudig en inzichtelijk in het Geld&ScheidenPlan®.

Afspraken over de woning en scheiden goed vastleggen

Afspraken over de woning, het al of niet tijdelijk blijven wonen, het geven van een woonvergoeding en alle andere beslissingen rondom de scheiding en de eigen woning helpt Geld en Scheiden vastleggen in een convenant.

Wilt u weten wat in uw situatie het effect is? Neem vrijblijvend contact op met Geld en Scheiden.

Gaat u scheiden en was u in gemeenschap van goederen gehuwd of geregistreerd partner? Of woonde u samen en behoorde de woning tot de eenvoudige gemeenschap, dan komt de helft van de woning en de schuld aan u toe en de andere helft aan uw ex-partner.

Neemt u uw deel van de op 31 december 2012 reeds bestaande hypotheekschuld mee naar bijvoorbeeld een nieuwe woning? Dan kunt u de rente over dat deel in beginsel gewoon in aftrek blijven brengen en hoeft u niet verplicht af te lossen.

Renteaftrek bij een nieuwe lening

Moet u meer lenen voor de nieuwe woning, dan geldt voor deze extra lening uiteraard wel de nieuwe aflossingseis voor behoud van renteaftrek.

Blijft u in de woning en moet u een nieuwe lening afsluiten om uw ex-partner uit te kopen? Dan gelden de nieuwe regels eveneens voor zowel de overgenomen hypotheekschuld van uw ex-partner als voor het te financieren deel van diens overwaarde. Dat betekent een wettelijke aflossingverplichting om in aanmerking te kunnen komen voor renteaftrek.

Let op!
Dit is niet het geval als u vóór 1 januari 2013 een echtscheidingsconvenant heeft getekend waarin staat dat u uw ex-partner uitkoopt. De lening die u hiervoor afsluit, hoeft niet te voldoen aan de nieuwe regels, mits de eigenwoningschuld in 2013 op uw naam wordt gesteld.

Echtscheidingsregeling

De echtscheidingsregeling in de inkomstenbelasting is niet veranderd. Blijft uw ex-partner in de woning wonen, dan mag u tot maximaal twee jaar na uw vertrek de door u betaalde rente op de eigenwoningschuld in aftrek brengen, ondanks dat de woning niet langer uw hoofdverblijf is.

Tegemoetkoming bij restschuld

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat, al dan niet gedwongen door de echtscheiding, de woning moet worden verkocht. Door de crisis op de woningmarkt is het goed mogelijk dat u en uw ex-partner na verkoop van de eigen woning blijven zitten met een restschuld. Heeft u hierna geen eigen woning meer, dan kunt u toch de rente op deze schuld nog maximaal tien jaar in aftrek brengen. De restschuld moet dan wel zijn ontstaan vóór 1 januari 2018.

Vertrekt u beiden uit de woning en staat de woning sindsdien (leeg) te koop, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de verhuisregeling. De woning blijft dan nog enkele jaren aangemerkt als eigen woning, zodat u voorlopig nog hypotheekrente op uw deel van de eigenwoningschuld in aftrek kunt brengen.

Kapitaalverzekering voor aflossing eigenwoningschuld

En dan is er bij echtscheiding nog een tegemoetkoming voor als u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) in het verleden heeft afgesloten. U mag in dat geval de gespaarde gelden vroegtijdig opnemen en toch gebruikmaken van de vrijstellingen die gelden voor een KEW, SEW of BEW. Voorwaarde is wel dat u het ontvangen bedrag gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Wilt u ook inzicht in de gevolgen van echtscheiding voor uw hypotheeksituatie? Hoe u het beste keuzes kunt maken? Wat uw hypotheekmogelijkheden zijn na scheiding? Laat het ons weten via het contactformulier. Een erkend financieel echtscheidingsadviseur en hypothecair planner van Geld en Scheiden helpt u graag op weg.