Einde relatie en de eigen woning

Wanneer een relatie beëindigd wordt, is dat veelal een ingrijpende gebeurtenis. Dat moment is het begin van vele veranderingen en er moet veel worden geregeld. Als een van de partners in het huis wenst te blijven wonen of beiden overwegen om de woning te verkopen, is het van belang om rekening te houden met de volgende aspecten.

Blijf de hypotheek betalen

Het is belangrijk dat betalingsachterstanden voorkomen worden en beiden een eventuele schuld beperken. Als partners uit elkaar gaan, blijven zij allebei verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek zolang er nog geen ontslag uit de hoofdelijkheid is verleend.

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor renteaftrek

Als bij relatiebeëindiging een van de twee partners in het huis blijft wonen en de woning overneemt van de andere partner, dan is er sprake van een verkrijging van een woning. Deze verkrijging valt onder de nieuwe regels rondom de eigen woning. Dus als degene die in de woning blijft wonen de andere helft van de woning en de andere helft van de hypotheek overneemt, dan valt dat onder de nieuwe fiscale regels. Dit houdt in dat de helft van de oude hypotheek alleen maar als eigenwoningschuld aangemerkt kan worden als deze volgens een annuïtair of lineair aflosschema in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Voldoet de lening niet aan die eisen, dan is er geen recht op renteaftrek! Dit geldt ook voor het gedeelte dat de hypotheek eventueel verhoogd wordt om de vertrekkende partner uit te kopen.

Nationale Hypotheek Garantie

Als er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kunnen de partners bij verkoop van de woning eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding van een restschuld. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet worden aangetoond dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.

Om te bepalen of ontslag uit de hoofdelijkheid mogelijk is, of dat de huiseigenaren bij verkoop van de woning in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding, moet er een toets op inkomen en vermogen uitgevoerd worden. Met deze toets op inkomen en vermogen kan ik met u bepalen of een van beiden de hypotheek zelfstandig kan betalen.

Ook als u overweegt om de woning te verkopen, is het verplicht een toets op inkomen en vermogen uit te voeren.

Om eventueel in aanmerking te komen voor kwijtschelding van een restschuld, moeten de huiseigenaren ook bij verkoop namelijk aantonen dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.

De uitkomst van de toets moet bekend zijn voordat één van beiden de woning definitief verlaat en voordat de woning te koop aangeboden wordt.

Ik of de geldverstrekker neemt contact op met NHG en geeft de uitkomst van de toets op inkomen en vermogen door. Een positieve uitkomst van de toets betekent dat de woning kan worden behouden. Bij een negatieve uitkomst van de toets onderzoekt NHG of er andere mogelijkheden voor de huiseigenaren zijn, zodat de woning alsnog kan worden behouden. Deze aanvullende beoordeling door NHG is verplicht.

Belangrijk! Wijst de uitkomst van de toets of de aanvullende beoordeling door NHG uit dat een van de twee partners de hypotheek op verantwoorde wijze voort kan zetten en de huiseigenaren besluiten de woning toch te verkopen? Dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van de eventuele restschuld! Dit betekent dat de gehele restschuld op beiden zal worden verhaald.

Blijkt uit de aanvullende beoordeling dat verkoop onvermijdelijk is? Als verkoop onvermijdelijk is dienen de huiseigenaren er alles aan te doen om eventueel verlies te beperken. Brengt de woning bij verkoop onvoldoende op en blijven de partners achter met een restschuld? Dan kunnen zij in aanmerking komen voor kwijtschelding als zij voldoen aan de voorwaarden en de aanwijzingen zijn opgevolgd.

Adviesgevoelig

Relatiebeëindiging is meer dan het eigendom van de woning overdragen en de vertrekkende partner ontslaan van de bijbehorende financiële verplichtingen. Zeker door de gewijzigde fiscale regelgeving rondom de eigen woning is, is ontslag uit de hoofdelijkheid een adviesgevoelige mutatie geworden. Met een duidelijke rol voor de financieel adviseur.

Wat heeft u nodig om ontslag uit de hoofdelijkheid aan te vragen?

Heeft u een positieve uitkomst van NHG of is er sprake van een hypotheek zonder NHG en verwacht u dat een verzoek tot hoofdelijk ontslag financieel haalbaar is, dan kunt u het verzoek tot ontslag uit de hoofdelijkheid indienen.

Lees ook:

Eigen woning
Ontslag aansprakelijkheid
Ex blijft in woning
Tips bij eigen huis
Woonlastenfaciliteit NHG
Hypotheekrente na scheiding

De toegevoegde waarde van de register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) en erkend hypothecair planner (NVHP) van Geld en Scheiden is de altijd actuele deskundigheid en professionaliteit, kennis en ervaring. Vanuit de financiële en juridische deskundigheid zoekt Geld en Scheiden naar oplossingen voor de financiële ontvlechting van het huwelijk.

Het kantoor van Geld en Scheiden is gevestigd in Ermelo.
Bel mij (Remko Grijm) gerust op 06 - 51 05 99 49 of stuur uw bericht.


Volg mij via Facebook
Volg mij via Twitter

Geld en Scheiden legt de financiële puzzel bij scheiden. Voor nu én later!

regio: driehoek Amersfoort, Zwolle, Apeldoorn. Dus ook Harderwijk, Ermelo, Putten, Vaassen, Epe, Nunspeet etc.