Fiscaal partnerschap voor en na scheiden

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zijn u en uw echtgenoot of partner ook fiscaal partner.

Wanneer bent u fiscaal partner?


U bent fiscaal partner als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

1. u bent getrouwd.
2. u bent geregistreerd partner.
3. u bent ongetrouwd en je staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), u bent allebei meerderjarig en hebben samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
4. u bent ongetrouwd en u staat allebei op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
a. u hebt samen een kind.
b. Eén van u heeft een kind van de ander erkend.
c. u bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
d. u bent samen eigenaar van een eigen woning.
e. Op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Let op: geldt deze situatie voor u? Maar is er sprake van verhuur op zakelijke gronden? Dan bent u geen fiscale partners. U moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
5. u was het jaar ervoor al fiscale partners.

Voorbeeld data ontstaan fiscaal partnerschap

U bent gaan samenwonen met uw partner op 1 mei 2013 en staat vanaf die datum samen op dat adres ingeschreven. Op 15 augustus 2013 bent u getrouwd. U bent dan fiscaal partner geworden vanaf 1 mei.

U gaat op 23 september 2013 met uw partner een geregistreerd partnerschap aan en stond al in 2012 samen op hetzelfde adres ingeschreven. U bent dan fiscaal partner voor het hele jaar 2013, waarin u geregistreerd partners wordt.

Wanneer bent u geen fiscale partners meer?

Uw fiscaal partnerschap eindigt zodra u aan 2 voorwaarden voldoet:
* U hebt een verzoek ingediend bij de rechtbank tot scheiding of om uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden.
* U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Let op!

Het gaat om de datum dat u het verzoek hebt ingediend, dus niet om de datum waarop de rechtbank uw huwelijk of geregistreerd partnerschap werkelijk ontbindt.

Hebt u wel een verzoek gedaan, maar staat u nog samen ingeschreven? Dan bent u nog steeds fiscale partners.
Staat u niet meer samen ingeschreven, maar hebt u nog geen verzoek gedaan? Ook dan bent u nog fiscale partners met uw echtgenoot.