Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

* U hebt in 2013 minimaal 6 maanden een kind dat is geboren na 31 december 2000.
* Dit kind staat in deze periode bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.

Bent u co-ouder en staat het kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan moet dat het kind ten minste 3 hele dagen per week bij uw huishouden horen.

* Uw arbeidsinkomen is hoger dan 4.814 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen).
* U hebt geen fiscale partner.
* U hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner.

Hebt u in 2013 minder dan 6 maanden een fiscale partner? Dan krijgt u de korting die geldt voor een alleenstaande.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt berekend over uw arbeidsinkomen.