Pensioenverevening bij scheiden

Pensioenverevening

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Pensioen laten uitbetalen aan de ex-partner

Het pensioenfonds betaalt op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. In basis ieder de helft van dat deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen.

Om dit te kunnen doen, moet het pensioenfonds wel van op de hoogte zijn en worden gebracht van de scheiding . Het pensioenfonds moet binnen 2 jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ontvangen.

De echtscheidingsadviseur van Geld en Scheiden helpt u bij het doen van de scheidingsmelding aan het pensioenfonds.

Andere verdeling ouderdomspensioen tussen ex-partners

Ex-partners zijn vrij een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% -40% of 30% - 70%.

Deze afspraken legt u samen met de scheidingsadviseur van Geld en Scheiden vast in het scheidingsconvenant of vloeien voort uit huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Als er een afwijkende verdeling van het pensioen wordt gekozen, moet de pensioenuitvoerder altijd een afschrift van de afspraken hebben. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met Geld en Scheiden.

Overlijden ex-partner bij pensioenverevening

Als de ex-partner overlijdt, groeit het aan hem of haar toebedeelde deel van uw ouderdomspensioen weer bij u aan. Uw pensioen wordt dus hoger bij overlijden en pensioenverevening. Tegelijk stopt de door u te ontvangen deel van de overleden ex-partner. Overlijdt u, dan werkt het precies andersom.

Vraag hier hulp en advies met toegevoegde waarde van Geld en Scheiden

De toegevoegde waarde van de register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) en erkend hypothecair planner (NVHP) van Geld en Scheiden is de altijd actuele deskundigheid en professionaliteit, kennis en ervaring. Vanuit de financiële en juridische deskundigheid zoekt Geld en Scheiden naar oplossingen voor de financiële ontvlechting van het huwelijk.

Geld en Scheiden legt voor u de financiële en juridische puzzel bij scheiden.

Scheiden en pensioen?
Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiden?