Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

Als u gescheiden bent of vorig jaar duurzaam gescheiden leefde, moet u misschien alimentatie betalen. U kunt hierover samen bij de scheiding, via de rechter of op andere wijze afspraken maken.

Geld en Scheiden kan u helpen met de alimentatieplicht. Contactformulier.

Ook als u samenwoonde en daarna uit elkaar ging, kan het zijn dat u alimentatie moet betalen als een ‘dringende morele verplichting’.

Alimentatie is niets anders dan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner.

Een ex-partner is:
* een ex-echtgenoot
* een ex-geregistreerd partner
* iemand met wie u hebt samengewoond
* een echtgenoot van wie u duurzaam gescheiden leefde

Duurzaam gescheiden leven

U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie niet als tijdelijk is bedoeld. De situatie is tijdelijk als u en uw echtgenoot op proef uit elkaar zijn. Als één van u definitief niet meer wil samenwonen, leeft u duurzaam gescheiden.

Duurzaam gescheiden leven eindigt op het moment dat u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
* U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend.
* U staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aftrekken

Betaalde u vorig jaar partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die alimentatie aftrekken als "Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen". Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of met uw ex-partner samen of met behulp van een echtscheidingsadviseur.

Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken.

Geld en Scheiden kan u perfect helpen bij al uw vragen over alimentatie, de fiscale behandeling en het vaststellen van alimentatie of het herberekenen van alimentatie. Vraag hier hulp of advies.

Let op!

Alimentatie die u voor uw kinderen hebt betaald, is niet aftrekbaar. U mag misschien wel uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar aftrekken. Zie ook Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Welke onderhoudsverplichtingen mag u aftrekken?

* periodieke betalingen van alimentatie en losse aanvullingen daarop
* een afkoopsom van alimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar

Dit geldt niet in de volgende gevallen:

* U betaalde de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde
* U woonde ongetrouwd samen met uw ex-partner
* ouderdomspensioen dat u als alimentatie doorbetaalt
* betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
* bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalde en op u verhaalde
* andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding
* een deel van het eigenwoningforfait als uw ex-partner in de eigen woning bleef

Zie ook Fiscaal: uw ex blijft in de woning wonen

Niet-aftrekbare kosten

Advocaat en -proceskosten om de alimentatie te verlagen of om de alimentatieverplichting teniet te doen, zijn niet aftrekbaar.

Heel 2012 een fiscale partner

Had u heel 2012 een fiscale partner? Tel dan de alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen van u en uw fiscale partner bij elkaar. Het aftrekbare bedrag verdeelt u tussen u en uw fiscale partner. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner

Had u in 2012 geen fiscale partner? Trek dan alleen uw eigen uitgaven af.

Een deel van het jaar fiscale partner

Had u een deel van 2012 een fiscale partner? En kiest u er niet samen voor om heel 2012 fiscale partners te zijn? Trek dan alleen uw eigen uitgaven af.

Kiest u er samen voor om heel 2012 fiscale partners te zijn?

Tel dan de alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen van u en uw fiscale partner bij elkaar. Het aftrekbare bedrag verdeelt u tussen u en uw fiscale partner. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is.