VERREKENBEDING - periodiek of finaal

Grof zijn de huwelijkse voorwaarden in drie verschillende soorten te verdelen, te weten koude uitsluiting, beperkte gemeenschap en het verrekenbeding.

In tegenstelling tot de koude uitsluiting wordt een verrekenbeding ook wel warme uitsluiting genoemd. Er wordt een beetje gedeeld bij scheiden en tijdens het huwelijk.


Door het opstellen van een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden, verdeel je alles wat er aan inkomen binnenkomt. Dit kan salaris zijn of rente of dividend of winst uit onderneming. De twee meest voorkomende soorten verrekenbedingen:

Het jaarlijks of periodiek verrekenbeding

Het jaarlijks verrekenbeding wordt ook wel het Amsterdamse verrekenbeding genoemd. Praktisch lastig uitvoerbaar.

Aan het eind van elk kalenderjaar wordt dan alles wat over is van de inkomens samengevoegd en vervolgens verdeeld zoals dat is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. De kosten voor de gezamenlijke huishoud¬ing worden naar inkomen verrekend. De minst verdienende partner krijgt hierdoor een vordering op de ander, die in geld moet worden uitbetaald.

Een gezamenlijke rekening voor het huishouden, waarop beide partners geld storten, is dan ook het handigst. Aan het eind van het jaar moet je het saldo verdelen.

Het grootste probleem van een jaarlijks verrekenbeding is dat veel echtparen vergeten de verrekening uit te voeren. Doe je dat niet jaarlijks, dan heeft het consequenties bij overlijden of echtscheiding; alles moet dan alsnog verrekend worden!

Het finaal verrekenbeding

Bij het finaal verrekeningbeding in huwelijkse voorwaarden wordt het vermogen aan het einde van het huwelijk verdeeld. Er wordt dan afgerekend alsof men in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Dit wordt vaak gedaan als partners tijdens het huwelijk bezittingen willen scheiden en beschermen. Bijvoorbeeld als een van de partners een eigen bedrijf heeft. Bij scheiding kan dan alsnog eerlijk verdeelt worden alsof alles voor de helft van beiden was.

De verrekening alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd geldt dan ook bij overlijden, wat fiscaal interessant kan zijn. Hierdoor kan erfbelasting worden gedrukt!

Lees ook:

Waarom kun je overwegen huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden op te stellen?
Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?
Wat zijn de verschillende huwelijkse voorwaarden?
Alles over huwelijkse en partnerschap voorwaarden